PROTECTIONS REISVERZEKERING

in samenwerking met

Wat is een reisverzekering?

Met een reisverzekering ben je verzekerd voor schade op reis en dit wereldwijd. Je bagage die niet wordt afgeleverd door de luchtvaartmaatschappij of gestolen wordt, een opname in het ziekenhuis. Of je moet je reis annuleren wegens ziekte of overlijden van een familielid. Bij al deze gebeurtenissen hoef je je alvast geen zorgen te maken over de financiële gevolgen.

Tijdelijke of jaarlijkse polis?

Met een tijdelijke verzekering ben je beschermd voor 1 reis met een maximum van 30 dagen. Indien je meerdere vakanties per jaar plant is een jaarlijkse verzekering een betere oplossing. Zo ben je het hele jaar door beschermd voor buitenlandse verplaatsingen tot maximum 95 opeenvolgende dagen. Bij een langer onafgebroken buitenlands verblijf dien je een bijkomende premie te betalen per periode van 30 dagen.

Online simuleren en afsluiten van de verzekering

• Met onze handige simulator onderaan deze pagina bereken je snel de prijs van je reisverzekering.
• Je kunt je verzekering meteen online afsluiten, met beveiligde betaling via Ogone (Bancontact, Visa of MasterCard).
• Consulteer steeds het gestandaardiseerde informatiedocument (IPID) en de algemene voorwaarden zodat je de verzekering kiest die past bij jouw behoeften.

Wanneer dien je de verzekering af te sluiten?

De reisbijstandsverzekering kun je tot de dag voor vertrek afsluiten. De annuleringsverzekering dien je binnen de 5 werkdagen na reservering of bevestiging van je reis te onderschrijven.

Wat zit er in de reisverzekering?

Lees zeker wat wel en niet verzekerd is.

Reisbijstandsverzekering

Wel verzekerd

Bijstand personen:
• Medische kosten, onbeperkt
• Nabehandelingskosten na een ongeval in het buitenland tot € 5.000
• Repatriëring bij ziekte, ongeval of overlijden
• Vervroegde terugkeer wegens dringende reden
• Medisch verplicht verlengd verblijf
• Familiale bijstand in het buitenland
• Opsporings- en reddingskosten tot € 12.500
• Terugbetaling van de skipas en skilessen
Kapitaal reisongeval:
• Vergoeding van € 12.500 bij overlijden en tot € 25.000 bij blijvende invaliditeit na een ongeval in het buitenland
Burgerlijke Aansprakelijkheid:
• Tussenkomst voor lichamelijke en materiële schade tot € 125.000
Bagage 1e risico tot € 1.875:
• Beschadiging, verlies of laattijdig afleveren (minimum 12 uur) op de vakantiebestemming door de transportonderneming
• Beschadiging of diefstal met gekenmerkte inbraak in uw verblijf of voertuig
• Diefstal met fysiek geweld
Compensatiereis:
• Pro rata vergoeding bij een repatriëring of vervroegde terugkeer onder de vorm van een waardebon tot € 10.000 (tijdelijk contract) en tot € 3.500 (jaarcontract)
Fly on time:
• Compensatie bij laattijdige aankomst door vertraging van de internationale vlucht van € 50 (vertraging van 12u) of € 100 (vertraging van 24u)

Niet verzekerd

Bijstand personen:
• Overmatig gebruik van alcohol, drugs of geneesmiddelen
• Verwikkelingen tijdens de zwangerschap vanaf 28 weken
• Nabehandelingskosten na ziekte in het buitenland
• Medische check-ups
• Werkzaamheden met bijzondere arbeids- of bedrijfsgevaren
• Professionele en/of betaalde sporten
• Reizen die al begonnen zijn bij het afsluiten van de verzekering
• Reeds bestaande toestanden, kwalen of gebreken
• Medische behandelingen in het land van nationaliteit of domicilie

Kapitaal reisongeval:
• Reisongeval overkomen aan personen ouder dan 70 jaar
Burgerlijke Aansprakelijkheid:
• Schade veroorzaakt met een rijdier, motorrijtuig, boot of luchtvaartuig
Bagage 1e risico:
• Brillen en zonnebrillen, protheses en medische toestellen
• Transportmiddelen, muziekinstrumenten en kunstvoorwerpen
• Hardware, software, smartphones, munten en bankbiljetten
Compensatiereis:
• Ter plaatse geboekte arrangementen
Fly on time:
• Vertragingen bij tussenstops
Annuleringsverzekering

Wel verzekerd

Met de annuleringsverzekering worden de annulerings- of wijzigingskosten terugbetaald tot € 10.000 per verzekerde (tijdelijk contract) en tot € 3.500 per verzekerde (jaarcontract) en komen de volgende gebeurtenissen in aanmerking:
• Overlijden, ziekte of ongeval van de verzekerde, de levensgezel of een familielid tot in de 2e graad
• Ernstige, onverwachte verwikkelingen tijdens de zwangerschap
• Ontslag, intrekking verlof, herexamen
• Echtscheiding of feitelijke scheiding
• Gemist vertrek

Niet verzekerd

• Vooraf bestaande ziektes in een terminaal stadium
• Vrijwillige zwangerschapsonderbreking
• Het niet beschikken over de nodige reisdocumenten
• Oorlog, terrorisme, politieke onrust, burgeroorlog, epidemie, pandemie, quarantaine, lockdown en natuurramp (aardbeving, vulkaanuitbarsting, overstroming, orkaan)
• Elke gekende reden bij het afsluiten van de verzekering

Goed om te weten

 

De verzekerde personen moeten gedomicilieerd zijn in België, een EG-lidstaat, IJsland, Noorwegen of Zwitserland.

Voor de jaarcontracten duo (maximum 2 personen) of family (maximum 6 personen) kunnen volgende personen samen verzekerd worden: de leden van één gezin, namelijk de verzekerde, zijn/haar echtgenoot/echtgenote, zijn/haar wettelijke of feitelijke partner, hun ouders en kinderen die allen onder hetzelfde dak leven of bij het gezin gedomicilieerd zijn alsook de minderjarige kinderen uit een ontbonden huwelijk die niet onder hetzelfde dak wonen. De kinderen die tijdens de duur van de verzekering geboren of geadopteerd worden zijn automatisch verzekerd tot de einddatum van het contract. Een geadopteerd kind van buitenlandse afkomst is pas verzekerd na aankomst in het land van domicilie.

De jaarcontracten worden afgesloten voor 1 jaar zonder stilzwijgende verlenging.

Het verzekeringscontract valt onder de Belgische wetgeving.

Elke vordering voortvloeiend uit dit verzekeringscontract verjaart na 3 jaar te rekenen vanaf de dag van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot deze vordering.

Elke klacht met betrekking tot het contract kan per post worden gericht aan Protections, Sleutelplas 6, 1700 Dilbeek (België) of per e-mail naar het adres claims@protections.be. Als de klacht niet wordt opgelost, kun je contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel (België) of per e-mail naar het adres info@ombudsman.as. Je behoudt steeds de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure te starten.

Protections BVBA is een verzekeringsagent met maatschappelijke zetel gevestigd Sleutelplasstraat 6, 1700 Dilbeek (België). Ondernemingsnummer 0881.262.717 en erkend door de FSMA onder het nummer 067380 A.

De Protections polis wordt verzekerd door ATV NV, Wetstraat 44, 1040 Brussel (België) met ondernemingsnummer 0441.208.161. Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nummer 1015 voor de takken 9, 16, 17 en 18.

Update 6/10/2020 – AANPASSING GUIDELINES MEDISCHE BIJSTAND:
Er is een aanpassing aan de guidelines voor medische bijstand. Klanten kunnen hun reisbijstand inroepen zolang hun reis niet wordt verboden door de Belgische overheid (FOD Buitenlandse Zaken) of de overheid van het land van bestemming. Voor dit land waarborgen wij alle gedekte gevallen dus ook indien u ziek wordt door Covid-19. Voor landen waar het verboden is om naartoe te reizen worden enkel essentiële reizen gedekt (na acceptatie van reden om essentiële reis te maken).
Dit is GEEN aanpassing van onze algemene voorwaarden maar een ruimere toepassing om tegemoet te komen aan de behoeftes van onze klanten.
 

Beknopte beschrijving van de voornaamste waarborgen en uitsluitingen

Een beknopte omschrijving van de voornaamste waarborgen en uitsluitingen, evenals andere nuttige informatie vind je in de volgende documenten:

Wat kost een reisverzekering?

Bereken de prijs van de reisverzekering en sluit je verzekering meteen online af.
Je kunt ook kiezen voor onze all-in formule, dit is de combinatie van de reisbijstands- en de annuleringsverzekering tegen
een tarief dat in de meeste gevallen een stuk voordeliger is dan wanneer je beide formules apart zou afsluiten.

Een schadegeval indienen

Als je schade hebt geleden tijdens je reis of je moet je reis uitstellen of annuleren behandelen wij graag zo snel mogelijk jouw schadegeval.
Hiernaast vind je de schadeformulieren. Vul het passende formulier in en stuur het ons door samen met de gevraagde documenten, een gedetailleerde toelichting van de gebeurtenissen en een kopie van je verzekeringspolis of bestelbon/inschrijvingsfactuur van je reis.

De aangifte van een reisannulering dient online te gebeuren en bij een annulering wegens medische redenen dienen wij altijd de medische vragenlijst te ontvangen.
Hoe vollediger je dossier, hoe sneller en efficiënter wij jouw schade kunnen afhandelen.

Protections claims department
Sleutelplasstraat 6
1700 Dilbeek
België
E-mail: claims@protections.be

Medische bijstand in het buitenland 24/7

Heb je dringende medische hulp nodig in het buitenland en je hebt een reisbijstandsverzekering afgesloten, dan kun je ons altijd bereiken op het nummer +32 2 286 31 47 voorafgegaan door het internationale kengetal, gewoonlijk 00.

Ben je reisbemiddelaar of verzekeringsmakelaar

En heb je interesse om onze verzekeringen aan te bieden aan jouw klanten? Aarzel niet om contact met ons op te nemen!

Heb je nog vragen, neem contact met ons op

Elke werkdag van 9 tot 17 uur op 02 463 50 00 of per e-mail naar info@protections.be.

Wat is de incoming (Schengen) verzekering?

Niet-Europeanen die naar de Schengenzone komen hebben hiervoor een toeristenvisum nodig en een verplichte verzekering die medische en repatriëringskosten dekt.
Een au pair die een tijdje bij jouw gezin komt wonen? Buitenlandse familie of vrienden die langskomen? Geen probleem, je kan ook voor hen steeds onze incoming verzekering afsluiten.
Bovendien dekt deze verzekering niet alleen de landen van de Schengenzone maar ook alle landen van de Europese Unie.

Wat zit er in de incoming (Schengen) verzekering?

Een beknopte omschrijving van de voornaamste waarborgen en uitsluitingen, evenals andere nuttige informatie vind je in de volgende documenten:

Online simuleren en afsluiten van de verzekering

Met onze handige simulator bereken je snel de prijs van de verzekering. Je kunt de verzekering meteen online afsluiten, met beveiligde betaling via Ogone (Bancontact, Visa of MasterCard).

Copyright © Protections Travel Insurance
Privacy policy