PROTECTIONS REISVERZEKERING

in samenwerking met

Vertrek met een gerust gemoed op reis!

Protections: Erkend agent voor AG Insurance

Medische bijstand in het buitenland 24/7

Heb je dringende medische hulp nodig in het buitenland en je hebt een reisbijstandsverzekering afgesloten, dan kun je ons altijd bereiken op het nummer +32 2 286 31 47 voorafgegaan door het internationale kengetal, gewoonlijk 00.

Heb je nog vragen, neem contact met ons op

Elke werkdag van 9 tot 17 uur op 02 463 50 00 of per e-mail naar info@protections.be.

Een schadegeval indienen

Als je schade hebt geleden tijdens je reis of je moet je reis uitstellen of annuleren behandelen wij graag zo snel mogelijk jouw schadegeval.
Hiernaast vind je de schadeformulieren. Vul het passende formulier in en stuur het ons door samen met de gevraagde documenten, een gedetailleerde toelichting van de gebeurtenissen en een kopie van je verzekeringspolis of bestelbon/inschrijvingsfactuur van je reis.

De aangifte van een reisannulering dient online te gebeuren en bij een annulering wegens medische redenen dienen wij altijd de medische vragenlijst te ontvangen.
Hoe vollediger je dossier, hoe sneller en efficiënter wij jouw schade kunnen afhandelen.

Protections claims department
Sleutelplasstraat 6
1700 Dilbeek
België
E-mail: claims@protections.be
Protections BV— Sleutelplasstraat 6, 1700 Dilbeek — RPR Brussel — BTW BE 0881.262.717, ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden agent, vergoed door commissie, voor AG Insurance NV.  
Copyright © Protections Travel Insurance
Privacy PolicyCookie Policy